мар 022015
 
 02.03.2015  Posted by at 18:38 Асоциация, Всички, Галерия, Култура Коментарите са изключени за Интересно! Нашето дърво -мартеница в предаване по btvnovinite.bg

http://btvnovinite.bg/video/videos/tazi-sutrin/az-reporterat-02-03-2015.html

Share Button
мар 022015
 
 02.03.2015  Posted by at 07:26 Всички, Култура, Училище Коментарите са изключени за Вестник Аз Буки бр.7 12-18 02.2015г-Родния флаг се развя в Малага

Родният флаг
се развя в Малага
Зина СОКОЛОВА
В началото на януари
в испанския град Малага
се провеждат традици-
онните шествия в чест
на раждането на Исус,
наречени Кабалгата. За
първи път от кметството
канят за участие и бълга-
рите, които живеят там. В
церемонията се включват
както деца от българското
училище в града, така и
техни родители.
„Представихме Бъл-
гария, облечени в бъл-
гарски носии, носехме и
нашето знаме – разказва
Петранка Костадинова,
председател на асоциа-
ция „Малага – България
2010“. – Изключително
вълнуващо беше да раз-
веем българския флаг на
такова голямо шествие
пред очите на хиляди
хора.“
Българското учили-
ще в Малга е първото и
единствено засега в об-
ласт Андалусия, една от
най-големите в Испания.
Създадено е преди три
години по инициатива
на асоциацията „Малага
– България 2010“, чийто
девиз е „Заедно можем
повече“. За първи път
тази година по идея на
асоциацията на 6, 7 и 8
март ще се проведат и
български дни в Малага.
Начинанието се под-
крепя и от другите бъл-
гарски асоциации, ко-
ито с готовност стават
съорганизатори. Това са
асоциация „Българска
дружина“ – Малага, съз-
дадена през 2001 г. с пред-
седател Матей Фотев. Тя
работи за запазването на
културната идентичност
на нашите сънародници
и активно се включва
в местни фестивали и
празници на културата с
щандове с информация за
България. Това е и първа-
та регистрирана българ-
ска асоциация в Испания.
Другата организация е
асоциация „Марбея –
България 2013“ с пред-
седател Анита Христова,
която подготвя откриване
на българско училище в
град Марбея.
О т н я кол ко год и н и
асоциация „Малага –
България 2010“ помага
и на деца сираци в Бъл-

Share Button
мар 012015
 
 01.03.2015  Posted by at 21:23 Всички, Обичаи и рецепти Коментарите са изключени за Обичаи и рецепти. Баба Марта

Баба Марта е митичен персонаж в българския фолклор. В народните вярвания, представени в пословици и приказки, името ѝ е свързано с името на месец “март”. Три са месеците, които са персонифицирани в българските митични представи – януари, февруари и март. Януари и февруари са представени като братя с лют характер – Голям Сечко и Малък Сечко. Баба Марта се смята за тяхна сестра, която ту е усмихната и добронамерена, ту непредвидимо зла.

С Баба Марта и месец март се свързват много обичаи и празници, посветени на идващата пролет. На 1 март – деня на пристигането на Баба Марта  между роднини, приятели  и близки  се разменят  мартеници, които се правят от бял и червен конец. Мартеницата е един вид  амулет, чиято цел е да носи здраве и сила . Те се свалят при вида на първите пристигнали щъркели и лястовици или на цъфнало плодно дръвче. Мартеницата е символ на мир и любов, на здраве, радост и щастие. В белия цвят е втъкана чистотата и искреността на отношенията, а в червения – топлотата, на приятелството и взаимната обич. Първите мартеници, предназначени за окичване, били само от усукан бял и червен конец. По-късно в някой области се прибавили златна или сребърна паричка, която служела за предпазване от болести и късмет. Чувството за красота и оригиналност повлияло значително върху облика на мартениците. Сега те са се превърнали в едно много красиво бижу.

Някои от обичаите на 1 март, свързани с изгонването на злите сили, включват палене на огън и изгаряне на сметта на двора, а след това всички прескачат жаравата. На Марта жените не перат и не простират бели дрехи, за да не падат слани и градушки. Стопанката на дома става рано, измита двора и простира или закачва пред дома си червени престилки, пояси, прежди, черги или пресукани червени конци. Вярва се, че те пазят къщата, за да не влезе в нея  болести и немотия. През целия месец се извършват обреди за гонене на змии и гущери, както и гадания, свързани с някои прелетни птици.

Ето едни от най-известните легенди за мартениците са:

Една легенда разказва , че червено-белите украшения идват от времето на хан Аспарух. Според преданията той получил дар от сестра си под формата на китка, привързана към крака на лястовица с бял конец. Червената багра била от кръвта на птицата, чийто крак бил наранен от конеца. Птичката пристигнала при хан Аспарух точно на 1 март, откъдето води началото си и традицията на този ден всички българи да си даряват червено-бели мартеници за здраве, щастие и сполука.

В друга легенда се разказва, че владетелят на прабългарите, хан Кубрат, повикал петте си сина и им завещал да не се разделят и да бъдат винаги заедно. Да бъдат силни и да не могат врагове да ги нападат и поробят.

 

След време хазарите нападнали прабългарите и пленили дъщерята на Кубрат – Хуба. Предводителят на хуните предложил на братята й да го признаят за техен владетелтогана, да освободи сестра им и да им остави земите. Канските синове били поставени пред трудно изпитание.

 

Най-големият син, Баян, признал хазарското владичество и останал при пленената си сестра. Другите тръгнали да търсят свободна земя за своите племена. Единият се отправил на север, а другите – Аспарух, Кубер и Алцек, потеглили на юг.

Преди да се разделят, братята тайно се уговорили с Хуба и Баян да останат при хан Ашина, докато намерят свободна земя. Уговорили се Аспарух да им изпрати птица, вързана със златна нишка на крачето, която ще бъде знак , за да избягат. Братята потеглили и оставили пленената девойка и Баян в ръцете на злия Ашина.

След време при Хуба долетял гълъб със златен конец на крачето. Както се били разбрали, Хуба и Баян избягали от лошия хан и достигнали водите на Дунав. Не знаели какво да направят. Само птицата можела да им покаже пътя, а те не знаели как да преминат на другия бряг. Баян взел бял конец, който Хуба вързала на крачето на гълъба. Пуснали птицата да полети, но в този момент се появили преследвачи от хунското племе, които започнали да ги обстрелват. Баян бил ранен от стрела и началото на конеца, който държал, почервенял от кръвта му. В този момент на другия бряг на реката се появил Аспарух с неговите войници. Хуните, като го видели и побягнали.

Аспарух помогнал на Хуба и Баян да минат реката. Взел конеца от Баян и завързал белия му край с червения. Закичил всеки един от своите войни с късче от този свещен конец. След това застанал пред войската и признал, че той и неговите братя не са се вслушали в съвета на баща си и така са заплатили с кръвта си своето разединение. Заръчал червено-белият конец никога да не се разкъсва, защото тази окървавена нишка завинаги ще свързва българите.

Източници – standartnews.com, уикипедия, legendite.blogspot.com

DSC04679

 

 

 

Share Button
мар 012015
 
 01.03.2015  Posted by at 19:40 Асоциация, Всички, Култура, Училище Коментарите са изключени за Баба Марта в ПБНУ ”Родина” гр.Малага

На 28.02. 2015г децата от ПБНУ “Родина”– гр.Малага с голяма радост посрещнаха Баба Марта. Придружена от ”внучката си” тя им подари мартенички, изработени от членова не Асоциация „Малага-България 2010”. ‘Внучката” ги почерпи с вкусни питки със сирене, които бе омесила и изпекла предходната нощ. Докато децата се вълнуваха и отговаряха на въпросите на Баба Марта, членове на асоциация ” Малага-България-2010” и родители на децата украсиха дърво-мартеница на един от възловите площади в града. Имахме съдействието на AVV CARRANQUE , а Кметство-Малага разреши да се представи бългаския обичай, като за целта едно дърво се превърна в мартеница, а на минувачите се раздадоха мартенички. Събитието бе посетено от представители на Кметство Малага, много българи и испанци, а госпожа Тереса Порас, заместник-кмет на града, поздрави всички и с интерес се запозна с тази българска традиция.
След редовните учебни занятия ученици от българското училище се присъединиха на празника под дървото и си направиха снимки за здраве и късмет.

Share Button