[:bg]Култура и изкуство[:es]Cultura y arte[:]

 
 Posted by at 23:35
Spread the love

[:bg]„Красотата на изкуството не се състои в отразявяне на  красивите неща, тя е красивото отрязаване на нещата”. Кант

Изкуството е най-добрият начин да се изразят идеи, емоции, личностия мироглед, то е начин на общуване. Една от целите на асоциация Малага-България-2010  е популяризиране на изкуството и художественото творчество и подпомагане на развитие на таланти. Освен това работим  за интегриране и приобщаване на българската общност към  испанската   култура, осъществяване на българо-испански обмен в областта на  изкуството, организиране  и участие в съвместни мероприятия: беседи, курсове, временни изложби, празници.

Български дни в Малага

През март месец на 2015 за първи път в Малага по инициатива на Асоциация „Малага-България 2010“ се организираха Български  дни на културата посветени на Националния празник на Република България. Идеята е тези дни да се организират ежегодно и в тях да участват танцови, певчевски, фолклорни формации и състави за деца и възрастни от различни краища на България и света, за да се представи българската култура  и традиции. В рамките на тези дни се организират и етнографски изложби и се представят художествени творби на различни творци. Представя се и българската национална кухня. Българските дни в Малага се подпомагат от кметство Малага.

simvol bg dniA5 BOLSA автор на логото Георги Галатис

РЕАЛИЗИРАНА ДЕЙНОСТ

УЧАСТИЕ В СЕДМИЦАТА НА КУЛТУРАТА 2012

АСОЦИАЦИЯ МАЛАГА-БЪЛГАРИЯ-2010 ПРЕДСТАВИ БЪЛГАРИЯ СЪС СВОЙ ЩАНД   В СЕДМИЦАТА НА КУЛТУРАТА 1-3 юни 2012 г. В МАЛАГА . В МУЗИКАЛНАТА ПРОГРАМА НА ЛЕТНИЯ ТЕАТЪР УЧАСТВА ДЕСИ, КОЯТО РАЗПЛАКА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСЕНТА ‘ЕДНА БЪЛГАРСКА РОЗА’. МЛАДАТА ДАРОВИТА ПЕВИЦА ИЗНЕСЕ КОНЦЕРТ НА ТРИ ЕЗИКА И БЕ ПОКАНЕНА ДА ЗАКРИЕ СЪБИТИЕТО. ТЯ ПОЛУЧИ ПЪРВАТА СИ НАГРАДА В МАЛАГА-СТАТУЕТКА. НАГРАДА БЕ ВРЪЧЕНА И НА АСОЦИАЦИЯ МАЛАГА-БЪЛГАРИЯ-2010. ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТЯ БЕ ВИСОКО ОЦЕНЕНО И ПОЛУЧИХМЕ ПОКАНА ОТ МЕСТНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ  PTV-MALAGA. НА 02.08.2012 г. СЕ ИЗЛЪЧИ СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА, ЗАЕДНО С МАТЕРИАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ.

САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА  НА АСЯ ЦОЛОВА, ОКТОМВРИ 2012, МАЛАГА

Усмихната, със завидно спокоен дух, готова винаги да помогне на всеки, приключила работния ден,  с бързи стъпки, преминавайки няколко светофара, Ася нетърпеливо крачи към  мястото: Дали е сън? Или е  истина? ДА! Мечтите се сбъдват, разбира се ако, им позволиш това. Ася работи години  над своето хоби. Всяка свободна минутка  прекарва с четката в ръка, а под  неповторимия   шепот    на пастелите  оживяват образи, цветни градини и къщи. Като  пъстроцветна музика багрите се преливат, за да докажат на всеки, че изкуството се ражда и  дава плод  само когато  човек е себе си, когато се ръководи и живее съобразно природните закони, когато  добротата  го води. Това е  художничката Ася  Цолова. Една от всички българки, живееща от години  в град Малага – Испания. Задружното  семейство е винаги до нея, като я  мотивира и вдъхновява , получава подкрепата  на майка си и това и дава силите, без които един  творец  не би открил аз-ът  в  себе си.   Дълго време мечтала за възможността да  изложи своите творби  в самостоятелна изложба, художничката Асенка Вилхеломова Цолова  все още си задава въпроса ‘Дали е реалност моята ПЪРВА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА  в центъра на град Малага?’ Изложбата бе открита на 15 октомври 2012 година и пожъна истински успех.

УЧАСТИЕ НА НА  ХУДОЖНИЧКАТА АСЯ ЦОЛОВА В ИЗЛОЖБА ОРГАНИЗИРАНА ОТ ИНСТИТУТА ЗА ЖЕНИТЕ, гр. МАЛАГА  АПРИЛ 2013

Участие в панаира на народите, Фуенхирола 1-2.5.2013

Участие в Празник на Културата на кв. Крус де Умиядеро, 11-12.5.2013 със съдействието на Асоциациятя на съседите от Каранке

31.5- 2.6.2013  Представяне с информационен щанд в Празника на Културата и Сътрудничеството, Малага, като в музикалната програма участваха младата певица Деси и състава за български народни танци към асоциацията ‘Български ритми’

Съдействие за осъществяването на Коледен концерт организиран от Асоциацията на съседите Каранке – декември 2013

Коледна изложба на сурвачки и коледни украшения – декември 2013

Участие в Празник на Културата на кв. Крус де Умиядеро, 10-11.5.2014

Участие в Празника на Културата и Сътрудничеството, Малага, 23-25.5.2014

24.5.2014 – изложба, посветена на Светите братя Кирил и Методий, дарена от Държавната агенция за българите в чужбина

Проект Помощ чрез четене 2014

 

Дейност 2015

Участие в карнавалното ществие по посрещане на Тримата влъхви организирано от кметство Малага

Трета награда за Асоциация ”Малага-България-2010”-участвали заедно с ученици от ПБНУ”Родина” и Асоциацията на съседите Каранке  в конкурса за Белен на Район-6

Български дни в Малага – дни посветени на Националния празник на Република България

Украсяване на дърво „Мартеница“ в центъра на град Малага

Участие в Празник на Културата на кв. Крус де Умиядеро

Участие в Празника на Културата и Сътрудничеството, Малага

Участие на състав „Български ритми“ във Фестивал Европеалия -Марбея, Международен панаир във Фуенхирола, Български събор в Мадрид, организиран от Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.

Участие на състав „Български ритми – юноши“ във Фестивал Орфей – Испания

OРГАНИЗАТОР НА ПЪРВИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

„МОЯТ ЛЮБИМ ГЕРОЙ ОТ БЪЛГАРСКА ПРИКАЗКА ИЛИ ОТ КНИГА НА БЪЛГАРСКИ АВТОР” 2015г , ПОСВЕТЕН НА 24 МАЙ –ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА.

Участие в проект „Помощ чрез четене“ 2015

 

 [:es]

 

“La belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa.” Kant

El arte es la mejor  manera de expresar ideas, emociones, la visión del mundo personal, es una manera de comunicación. Uno de  los objetivos de la Asociación Málaga – Bulgaria 2010 es la promoción de la creación artística y apoyo del desarrollo del talento. Otro propósito es  la integración de la comunidad búlgara en la vida  cultural española, colaboración con otras instituciones públicas y privadas en el ámbito cultural y artístico, desarrollo y participación en exposiciones temporales, jornadas, ferias, festivales.

Días Búlgaros en Málaga

Baja la iniciativa de la Asociación Málaga-Bulgaria 2010 en el mes de marzo en Málaga se organizan días de la cultura búlgara dedicados a la fiesta nacional de Bulgaria.

simvol bg dni

ACTIVIDAD REALIZADA

Participación en la Semana de la Cultura, 1-3 de junio 2012, Málaga

La Asociación  Málaga-Bulgaria-2010 representó BULGARIA con su propio estand en la Semana de la Cultura del  1 al 3 de junio 2012, en Málaga. En el programa musical participó Desi. La joven talentosa cantante ofreció un concierto en tres idiomas y fue invitada a cerrar el evento.

Exposición de la pintora búlgara Asia Tsolova, octubre 2012, Málaga

Participación de  la pintora búlgara Asia Tsolova en exposición organizada por el Instituto de la Mujer, Málaga, abril 2013

Participación en la Feria de los pueblos Fuengirola, 1,2.5.2013

Participación en Fiesta de La Cultura del distrito Cruz de Humilladero en colaboración con AVV Carranque, 11,12.5.2013

Participación en la Semana de las Culturas y la Cooperación, Málaga, 31.5-2.6.2013

Colaboración en la realización de concierto de Navidad organizado por AVV Carranque -diciembre 2013

Exposición navideña de “survachki” ( ramas de cornejo adornados) y adornos navideños -diciembre 2013

Participación en Fiesta de La Cultura del distrito Cruz de Humilladero -10,11.5.2014

Participación en la Semana de las Culturas y la Cooperación, Málaga, 23-25.5.2014

24.5.2014 Exposición dedicada a los Santos Cirilo y Metodio, autores de la escritura eslava, enviada por la Agencia Estatal para los Búlgaros en Extranjero

[:]

%d bloggers like this: