Екип

 
 Posted by at 23:19

Настоящ екип

училищен ръководител

Maриета Павлова тел.602507384

 

учител горен курс Гълъбина Първанова

Милена Стоянова – история

 

начални учители

Мая Нехризова

Maриета Павлова

предучилищна педагогика

Юлиана Любенова

 

Haска Тодорова – народни танци

Таня Панчова – музика

Радка Георгиева – извънкласни дейности

 

Счетоводител и касиер Петя  Арабаджова тел 660839446