Екип

 
 Posted by at 23:19

Настоящ екип

учител горен курс и училищен ръководител

Виргиния Йорданова тел. 678088048

 

учител горен курс Гълъбина Първанова тел.642 49 92 85

 

начални учители

Елена Иванова тел.677580660

Мария Георгиева тел. 722 79 10 79

Мая Нехризова тел.675970284

 

предучилищна педагогика

Юлиана Любенова тел. 655306877

 

Стефан Жеков – народни танци тел. 600 849 573

Таня Панчова – музика тел. 671 15 85 97

Юлиана Любенова – театър

Счетоводител и касиер Петя Калчева тел 660839446