ное. 242022
 
 24.11.2022  Posted by at 15:29 Асоциация, Училище Коментарите са изключени за [:bg]Културен център „Малага-България 2010“ посрещна кметът на Созопол[:es]El centro cultural „Málaga-Bulgaria 2010“ recibió la bienvenida del alcalde de Sozopol[:]

[:bg]На 18.11, петък, от 17.30ч., Асоциация „Малага-България 2010“ и „Асоциацията на съседите Каранке“ (Asociación de Vecinos  de Carranque), посрещнаха подобаващо  кметът на Община Созопол – Тихомир Янакиев и придружаващата го делегаця. Присъстваха официални представители на Общинския съвет на Малага. Тази среща е резултат от съвместната работа с културен център „Естрея“- Бургас.


Кметът на Община Созопол — Тихомир Янакиев

Повод за организираното посещение бе, започналото преди годинa, побратимияване на двата приморски града: Периана (Испания) и Созопол (България), по примера на предхождащото го побратимяване на градовете Малага и Бургас, културни столици на съответните държави. 

За приятното изкарване на гостите, асоциациите амфитриони бяха подготвили танцови програми, представителна част от етно-културните тематични характеристики на  асоциациите, допълнени от топли напитки и разнообразен бюфет.

За нагледното проследяване на стъпките на този приобщителен процес, събитието бе отразено и запазено във фото-архивите ни. 

[:es]El viernes 18.11, a partir de las 17.30 horas, Asociación “Málaga-Bulgaria 2010” y “Asociación de Vecinos Carranque”  dieron la bienvenida al alcalde del Municipio de Sozopol – Tihomir Yanakiev con la delegación acompañante y los  representantes oficiales del ayuntamiento de Málaga Sra Mar Torres, concejala del Área Participación Ciudadana y Sr Antonio Fernández, director de Distrito 6 . Este encuentro ha sido resultado del trabajo conjunto con Centro Cultural „Estreya“-Burgas

El motivo de la visita organizada fue el hermanamiento de las dos ciudades costeras: Periana (España) y Sozopol (Bulgaria), que se inició hace un año, siguiendo el ejemplo del anterior hermanamiento de las ciudades de Málaga y Burgas, capitales culturales de los respectivos países.

Para el disfrute de los invitados, las asociaciones anfitrionas habían preparado programas de baile, parte representativa de la temática etnocultural característica de las asociaciones, complementada con bebidas calientes y un variado buffet.

Para el seguimiento visual de los pasos de este proceso inclusivo, el evento fue reflejado y preservado en nuestros archivos fotográficos.[:]

Share Button

[:bg] Тематична беседа в навечерието на празника на будителите, проведена с гостите на асоцияцията – Проф. д-р Петър Моллов и г-жа Лия Давчева, автор на книгата „Калейдоскоп на идентичности.. Лични истории на сефарадски евреи в България за езика ладино“.[:es]Charla temática en vísperas de la fiesta de los veladores, celebrada con los invitados de la asociación: el Prof. Dr. Petar Mollov y la Sra. Liya Davcheva, autora del libro „Caleidoscopio de identidades“.[:]

 Всички  Коментарите са изключени за [:bg] Тематична беседа в навечерието на празника на будителите, проведена с гостите на асоцияцията – Проф. д-р Петър Моллов и г-жа Лия Давчева, автор на книгата „Калейдоскоп на идентичности.. Лични истории на сефарадски евреи в България за езика ладино“.[:es]Charla temática en vísperas de la fiesta de los veladores, celebrada con los invitados de la asociación: el Prof. Dr. Petar Mollov y la Sra. Liya Davcheva, autora del libro „Caleidoscopio de identidades“.[:]
ное. 072022
 
Беседа за 1 ноември - денят на будителите

[:bg]Въпреки дейната и натоварена седмица за всички от образователното семейство на ПБНУ„Родина“, гр. Малага, съботния ден на 29 октомври 2022 година, бе удостоен от посещение на специални гости, които предзнаменуваха идния (на 1 ноември) – виден празник за всички нас българите  – „Ден на будителите“.  

Продължавайки в празничен тон, какъвто е и краят на месец октомври, българското средище бе удостоено от Проф. д-р Петър Моллов, преподавател по испанска филология в Софийски Университет и г-жа Лия Давчева,  преподавател по английски език, автор на книгата „Калейдоскоп на идентичности. Лични истории на сефарадски евреи в България за езика ладино“. 

За радост на учениците и професионалният екип на училището, бе проведена завладяваща беседа на тема „Будителите днес „.

На раздяла, по-голямата част от участниците в беседата и интересните ни гости, останахме за кратка фотосесия, оставаща за винаги в архива със ценни будителски събития на организацията и нейното голямо семеиство![:es]A pesar de la semana activa y ajetreada para todos los integrantes de la familia educativa del Colegio Rodina, Málaga, sábado 29 de octubre de 2022, se vio honrada con la visita de invitados especiales que presagiaron el próximo (1 de noviembre) – festividad destacada para todos los búlgaros – “Día de los Despertadores”.
Continuando con un tono festivo, como es el final de octubre, el centro búlgaro fue homenajeado por el Prof. Dr. Petar Mollov, profesor de filología española en la Universidad de Sofía, y la Sra. Liya Davcheva, profesora de inglés, autora del libro “Caleidoscopio de identidades Historias personales de judíos sefardíes en Bulgaria sobre el idioma ladino”.
Para deleite de los alumnos y del equipo profesional de la escuela, se llevó a cabo una interesante charla sobre el tema “Los Despertadores de Hoy”.
Al despedirnos, la mayoría de los participantes en la charla y nuestros interesantes invitados, nos quedamos para una breve sesión de fotos, quedando para siempre en el archivo con valiosos eventos de despertar de la asociación y su gran familia.[:]

Share Button