юни 172013
 
 17.06.2013  Posted by at 03:41 Благотворителност, Всички

На 06.06.2013 година  по телефона  известяват секретаря на асоциацията Вонка Василева,че  22-годишния  Христо Марианов  е  останал без подлон и средства. Управителния съвет на асоциацията  взема  спешни мерки и настанява  сънародника си  в  социалния дом.

Share Button

Sorry, the comment form is closed at this time.