Обява набиране на учители

 
 Posted by at 21:35  Add comments

Асоциация “ Малага – България 2010″ и ПБНУ „Родина“ – гр. Малага, набират учители начален курс и по история и география за среден курс за учебната 2014-2015 г. Подборът ще бъде направен въз основа на документи – диплома за завършено образование, степен на образование, трудов стаж, допълнителни квалификации, досегашен принос за развитието на училището, и събеседване на кандидата с комисията, избрана от Общото събрание на асоциацията. При изравнен резултат ще се вземе впредвид успехът.
Срокът за подаване на документите – молба, ксерокопие на дипломата и автобиография, е до 11 юли. Телефон за контакти
685 635 648 – Петранка Костадинова, председател.
Събеседването ще се проведе на 13 юли 2014 г. от 14.00 ч в Каранке. Адрес: Centro Municpal Rafael Gonzalez Luna
c/ Virgen de la Candelaria N2, Malaga

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *