За нас

Асоциация Малага-България 2010  е организация с нестопанска цел, създадена през 2010 г, която работи за  обединяването  на българските граждани и  пълноценното им интегриране в  испанския  обществен и културен живот. Осъществява различни дейности, свързани с образователни и културни проекти. Създаде в Малага Първо Българско неделно училище „Родина“, чийто образователен процес е признат от Министерството на образованието, младежта и науката на Република България.  

Наша цел е запазване на идентичността и българските традиции, популяризиране на   българския   бит, култура и изкуство. Организирахме състав за български народни танци наречен ‘Български ритми’.  Cътрудничим с други асоциации и институции, насърчавайки  междукултурния обмен.

Също така осъществяваме  акции за набиране на средства за подпомагане на домове за сираци предимно в България .

Добре дошли!

Споделяне: