18.01.2020 година Посещение в ПБНУ “Родина“ град Малага

В събота 18.01.2020 г.преди започване на редовните учебни часове на ПБНУ “Родина“, Асоциация ‘’Малага-България-2010’’проведе важна среща. Представителите от ПТГ ‘’Цар Симеон Велики’’ град Търговище господин Николай Николов –директор на гимназията и преподавателите госпожа Златка Йоскова и инж. Емил Желязков бяха на посещение в създаденото от организацията българско училище ,като посетиха всеки клас и се запознаха с класните ръководители. Водени от председателя на асоциацията и директора на училището гостите разгледаха материалната база ,а директора на българското училище госпожа Виргиния Йорданова с удоволствие сподели колко е важно за нашите сънародници българското училище и ги запозна накратко с програмата и учебният процес.
Срещата продължи с председателя, представители на Управителният съвет и членове на асоциацията, на тема ‘’Българското образование в България и в чужбина’’ като бяха засегнати въпроси като бъдеща съвместна работа, морални ценности , възпитание на децата и други важни въпроси

. Срещата се проведе в приятна приятелска атмосфера.
Благодарим Ви приятели за честта и уважението,което ни доставихте и споделихте вашият дългогодишен опит с нас. До нови срещи!

Share Button

Може да харесате още...