Конкурс за учители в ПБНУ “Родина“ гр. Малага

ОБЯВА
Във връзка с ежегодното избиране на учителски състав на ПБНУ “Родина“ от Общото събрание на Асоциация “Малага-България-2010“ се обявява конкурс за учебната 2017 /2018 г.за училищен ръководител, както и за преподователи с образование предучилищна, начална педагогика, българска филология , история и география
Документи, които трябва да се представят

1 Подробна автобиография
2 Копие на диплома с приложение
3 Копие на документ за допълнителни квалификации
4 Молба , в която да е посочено за кое място се кандидатства

Конкурсът е по документи ,а за учителите, които не са работили в училището, ще се проведе и събеседване.
Срок за подаване на документите 22 юни до 21 юли 2017
Разглеждане на документите и провеждане на събеседване за нови кандидати от изборна комисия определена от УС на АМБ 2010 – 22 юли
Обявяване на резултатите на общо събрание на 29. 07.2017г
При избора ще се имат в предвид степен на образование, трудов стаж, допълнителни квалификации , работа като учител в ПБНУ„Родина“ и принос за развитието на училището , познаване на дейността на асоциацията.

Документите се подават при секретаря или председателя на организацията
телефон за връзка
660 839 446 -секретар
685 635 648 –председател
Е -mail:
petya.ar1@hotmail.com
pepakostadinova1@abv.bg

Share Button
Споделяне:

Може да харесате още...