Обява


Прием на ученици за учебната 2015-2016 г. на деца от 5 до 18 годишна възраст, говорещи или не български език.
ПБНУ” РОДИНА”гр. Малага е включено в Списъка на българските неделни училища в чужбина. Предлага обучение по български език, литература, история, география, култура и традиции на България. Приемът се прави въз основа на попълнен формуляр за записване. Провежда се анкета за определяне на съответната група/клас. Сформираните класове и извънкласните дейности се обявяват в началото на учебната година. Учениците, придобили удостоверение, на които е признат завършен клас по документи, издадени от училище от чужда държава и които продължават обучението си в училища в Република България, не полагат приравнителни изпити по български език и литература, по история и по география на България. Училището разполага с отлична материална база и професионален учителски екип.
Тел. за контакт: 662 214 513- ГЪЛЪБИНА ПЪРВАНОВА – директор
или на страницата на асоциацията https://asociacion-malaga-bulgaria.com/.

Share Button
Споделяне:

Може да харесате още...