Прием на ученици за учебната 2015-2016 г

PESCBUL

Първо българско неделно училище “Родина” – гр. Малага, започна записването на ученици за  учебната 2015-2016 г. То  e включено в Списък на българските неделни училища в чужбина. Предлага обучение по български език, литература, история, география, култура и традиции на България за деца от 5- до 18-годишна възраст, говорещи или не български език. Предучилищната подготовка на децата от годината, в която детето навършва пет години, преди постъпването им в първи клас e задължителна съгласно Закона за народната просвета.

Приемът се прави въз основа на попълнен формуляр за записване. Провежда се анкета за определяне на съответната група/клас. Сформираните класове и извънкласните дейности се обявяват в началото на учебната година.  Учениците, придобили удостоверение, на които е признат завършен клас по документи, издадени от училище от чужда държава и които продължават обучението си в училища в Република България, не полагат приравнителни изпити по български език и литература, по история и по география на България. Училището разполага с отлична материална база и професионален учителски екип.

                                                                                                                             

Адрес на училището: c/ Virgen de la Candelaria N2

CC “Rafael González Luna”, Carranque, Málaga 29007 / до Комисарията /

Повече информация в училището всяка събота до 15 юни от 10 до 14 ч.или на страницата на асоциацията https://asociacion-malaga-bulgaria.com/.

През месец май училището ще има час на “Отворените врати”. Всяка събота от 12 до 12.45 ч всеки, който желае лично да види къде и по какъв начин се обучават  децата  да  заповяда .

Телефон за връзка: 660 83 94 46, 662 21 45 13

 

Заповядайте при нас!

Нека в една приятна и весела атмосфера Вашите деца да учат български език; да танцуват, пеят, играят; да честват заедно българските празници; да опознаят и запазят нашите традиции и фолклор.

 

 

 

 

 

Share Button
Споделяне:

Може да харесате още...