Писмо от Посолството на Република България в Мадрид

Уважаеми сънародници поместваме писмото от Елица Славчева-Първи секретар по трудови и социални въпроси Посолство на България в Мадрид
Уважаеми госпожи и господа,
Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви информираме, че в Посолството на България в Мадрид бе получено писмо от г-жа Бланка Ернандес Оливер, Delegada del Gobierno para la Violencia de Generо, в което се съдържа информация за мерките и дейностите, предприети от испанското правителство в борбата с насилието, основано на пола, и специално по отношение на жените-чужденки, жертва на насилие в Испания.
Една от основните цели на Закона за мерките за пълна закрила срещу насилието, основано на пола и на Националната Стратегия за премахване насилието, основано на пола (2013-2016), е обществото да се запознае с този проблем и да се прекрати мълчанието-съучастник на малтретирането. Стратегията съдържа специален раздел на жените-имигранти, имайки предвид, че според изследване от 2011 г., тази категория жени страдат в по-голяма степен от насилие, основано на пола, отколкото останалите жени. Националната стратегия предвижда редица
конкретни мерки в областта на здравеопазването и социалната политика, както и действия за повишаване на обществената чувствителност към насилието, и за информиране относно правата и средствата за защита на жените-жертви.

Във връзка с горното, Ви изпращаме линкове с информация по темата, вкл. текста на самата Стратегия:
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/home.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Recursos/MujeresExtranj/Impresos/home.htm

Бихме искали специално да Ви обърнем внимание, че формуляра на молба за налагане на спешни мерки и формуляра за кандидатстване по Програмата за активни доходи /Renta Activa/ са преведени и на български език.

Приложени, Ви изпращаме също:
– Наръчник за правата на жените, жертви на насилие, на български и испански,
– Логото на кампанията.
Моля за Вашето съдействие за разпространение на информацията сред българската общност, чрез ръководените от Вас асоциации/организации.

С предварителна благодарност и с уважение,
Елица Славчева
Първи секретар
Служба по трудови и социални въпроси, Посолство на България в Мадрид
тел. 918 511 603сссс

Share Button

Може да харесате още...