юли 222014
 
 22.07.2014  Posted by at 19:49 Асоциация, Училище
Spread the love


Първо българско неделно училище “Родина” – гр. Малага приема ученици за учебната 2014-2015 г. То e включено в Списък на българските неделни училища в чужбина. Предлага обучение по български език, литература, история, география, култура и традиции на България за деца от 5- до 18-годишна възраст, говорещи или не български език. Приемът се прави въз основа на попълнен формуляр за записване. Провежда се анкета за определяне на съответната група/клас. Сформираните класове и извънкласните дейности се обявяват в началото на учебната година. Учениците, придобили удостоверение, на които е признат завършен клас по документи, издадени от училище от чужда държава и които продължават обучението си в училища в Република България, не полагат приравнителни изпити по български език и литература, по история и по география на България. Училището разполага с отлична материална база и професионален учителски екип.
Повече информация на страницата на асоциацията https://asociacion-malaga-bulgaria.com/.или на телефон-662 214 513 г-жа Гълъбина Първанова-уч. ръководител на ПБНУ „РОДИНА” La escuela Búlgara „Rodina“ – Málaga inicia la matrícula de alumnos para el año escolar 2014-2015. La escuela está incluida en la lista de escuelas dominicales búlgaras en el extranjero y su proceso educativo esta reconocido por el Ministerio de la Educación de Bulgaria. Ofrece formación en lengua búlgara, literatura, historia, geografía, cultura y tradiciones búlgaros para niños de 5 a 18 años de edad.

Share Button

Sorry, the comment form is closed at this time.