Обява за набиране на учители

Асоциация “ Малага – България 2010″ и ПБНУ „Родина“ – гр. Малага, набират учители начален курс и по история и география за среден курс за учебната 2014-2015 г. Подборът ще бъде направен въз основа на документи – диплома за завършено образование, степен на образование, трудов стаж, допълнителни квалификации, досегашен принос за развитието на училището, и събеседване на кандидата с комисията, избрана от Общото събрание на асоциацията. При изравнен резултат ще се вземе впредвид успехът.
Срокът за подаване на документите – молба, ксерокопие на дипломата и автобиография, е до 11 юли. Телефон за контакти 685 635 648 – Петранка Костадинова, председател.
Събеседването ще се проведе на 13 юли 2014 г. от 14.00 ч в Каранке.
Адрес: Centro Municpal Rafael Gonzalez Luna
c/ Virgen de la Candelaria N2, Malaga

Share Button
Споделяне:

Може да харесате още...