Резултати от Одиторската комисия

Асоциация  ‘Малага –България-2010’

Информира:

На 12.01.2014 г. се проведе общо събрание на асоциацията. Отчетени  бяха резултатите  от протокола    на Одиторската комисия. Същата бе избрана    за провеждане на финансов отчет-проверка  на сметката на асоциацията във  връзка с  проведеното    на 3.11.2013г с  протокол номер-30  Отчетно-изборно събрание.При направената  счетоводна проверка не са открити нарушения и злоупотреби. Касиера  на асоциацията  г-жа Силвия Михова е водила стриктно  документацията/касова  книга,касови бележки,фактури/, което е  довело до  видимия резултат. За съвестната и отговорна работа  ръководството на Асоциация ‘Малага-България-2010’ изказва благодарност  на г-жа  Михова  като и пожелава  здраве  и лични  успехи.

Share Button
Споделяне:

Може да харесате още...