Семинар-организиран от Кметство Малага

Днес   11.12.2013 г.  Асоциация Малага-България 2010, взе участие в  Първия Семинар за Изследване и Гражданско Участие, организиран от Кметството на гр.Малага, посредством el ¨ Área de Participación Ciudadana ¨. Форума се състоя в Актовата зала на  МUPAM / Museo de Patrimonio Municipal/, a наш представител бе Петя К. Арабаджова.

Изключително интересен семинар, отлично организиран и с много практическа насоченост. Обширна програма, силен интерес от испански и чуждестранни организации и асоциации.

Говориха D. Ruth Sarabia García, D. Carlos Jiménez Romero, D. Javier Wilhelm,  D.José Antonio Binaburo Iturbide, D.Inmaculada Jiménez Martín и други модератори, психолози и адвокати, които изложиха своя опит и практики в разрешаването на междуличностни и обществини конфликти, тяхното предотвратяване и мирното съжителство и разбирателство между хората.

 

Подчерта се изключителната роля на добрата комуникация в семейството, между съседите, познатите и заобикалящите ни, за да се разрешават възникналите противоречия и конфликти в ранен етап. Обърна се голямо внимание на ролята на работата с институциите/ кметство, полиция/, както и важността на съседските сдружения, организации и асоциации като посредници между граждани и институции. Не се пропусна  да се акцентира на това, че работата на професионалистите, учили,занимавали се и работили в областта на човешките ресурси и психология са хората, които могат да съдействат за мирното решаване на проблемите в дома,в училище, на работата, в квартала.

 

 

DE MEDIACIÓN Y PARTCIPACIÓN CIUDADANA

Share Button
Споделяне:

Може да харесате още...