ное 182013
 
 18.11.2013  Posted by at 18:50 Всички, Култура

Асоциация Малага-България-2010  уведомява  българската общност,че  списъка на българските прочетни книги вече е поместен  в нашия сайт  и могат да се ползват. За обогатяване на библиотечния ни фонд    набираме  литература на различна тематика.Ако желаете да дарите  от своите книги може да го направите  всяка сряда  след обяд   в работното време на директора на ПБНУ’РОДИНА’ и  асоциацията  или всяка събота  по време на редовните учебни занятия. Вярваме  във Вашата  помощ и  добронамереност.

Share Button

Sorry, the comment form is closed at this time.