Събеседване и избор на учители

Във връзка с избора на учители за учебната 2013-2014 г. в ПБНУ “ Родина“ – гр. Малага, след проведеното събеседване на 14.06.2013 г. ситуацията е следната: приключи първият етап от подбора, свързан с точкуването на преподавателите по следните критерии – степен на образование, трудов стаж, работа в училище „Родина“, успех от дипломата. Поради уважителни причини един от кандидатите не можа да участва в събеседването. Тъй като се получи изравнен резултат между трима от кандидатите, на 21 / неделя/ от 17.30  часа  в Carranque ще се проведе вторият кръг от събеседването. Поканват се  родителите на учениците, които ще бъдат във 2 клас,  да се запознаят с кандидатите за учители. Окончателното решение ще се вземе от комисията, упълномощена от Общото събрание на асоциацията.

Share Button
Споделяне:

Може да харесате още...